Tel:  0229 543170
Email: info@need4care.nl

Post/bezoek adres:

Need4Care
Gaffel 5
1648HS De Goorn

vlag
Need4Care: stichting hulp Sri lanka


Klik hier: NAAR DE NIEUWE WEBSITE

Wilt u ons helpen:  Crowdfundingactie: fietsen voor kindertehuis de Mello.

Bankrekening:

NL86RABO 0304 3526 91
t.n.v. Need4Care