2020 Kalugala

Father Bennette heeft een plan ingediend voor een nieuwe kleuterschool in het dorpje Kalugala. Dat ligt in een gebied boven Dambulla. Het geld van het Charity Diner willen we hier voor gebruiken. Wilde Ganzen is gevraagd te participeren. Het project omvat de bouw van een kleuterschool, schoolmateriaal, speeltoestellen en een microkredietsysteem bij de kleuterschool. De kosten bedragen ruim € 14.000,=

De bevolking van Kalugala op het terrein waar de school wordt gebouwd.