Laatste nieuws

need4care en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Deze Europese wet geeft in de privacywetging weer, hoe organisaties, bedrijven en stichtingen om moeten gaan met gegevens van anderen.

De Stichting Need4Care wil u inzicht geven in de werkwijze hoe wordt omgegaan met de gegevens  van onze donateurs, contactpersonen, fondsen en stichtingen en heeft een AVG Privacyverklaring opgesteld.

Onder aan de pagina staat een link privacyverklaring.

U kunt hierin o.a. lezen welke gegevens wij verwerken en met welk doel.

 

Mocht u over deze verklaring nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

Rabobank clubkas

Als je lid bent van de Rabobank heb je een stembiljet ontvangen met een persoonlijke code. Je kunt hiermee op onze stichting stemmen.   www.clubkascampagne.nl   (zoek op need4care)

 

De Rabobank is de fietssponsortocht namelijk gestopt maar heeft een nieuwe initiatief voor sponsoring voor het verenigingsleven in de regio. Rabobank West- Friesland stelt € 250.000,-= beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in de regio.

Leden van de Rabobank worden opgeroepen om te stemmen op een vereniging of stichting. Elk lid kan 5 stemmen uitbrengen met een maximum van 2 stemmen per vereniging/stichting.

Een vereniging die 10 stemmen heeft krijgt in ieder geval € 150,=.  De rest van het beschikbaar gestelde geld wordt naar rato verdeeld aan de hand van het aantal stemmen.

Stem a.u.b. voor 28 mei. Deze bijdrage kunnen we weer besteden voor de kansarme kinderen op Sri Lanka.

40MM / MOV groep

40 mm mars voor het goede doel. 12 mei. De mov groep de Goorn heeft vlaggen van de projectlanden staan. Ook need4care wordt gesteund.

25 maart 2018. RLT 4. Uitzending de Bestemming. Projecten van Wilde Ganzen op Sri Lanka i.s.m. ACNS en Need4care.

 

8 maart 2018. OSG West-Friesland schaatsactie.

277 brugklassers hebben op ijsbaan de Westfries de schaatsen ondergebonden voor het goede doel. Ze probeerden zoveel mogelijk rondjes af te leggen voor de bouw van nieuwe kleuterscholen op Sri Lanka.  De totale opbrengst wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

Kerstfeest december 2017 bij father Bennette in Palugasdamana. De kinderen kregen een schooltas.

 

Fieldtrip Sri Lanka 8 - 15 november 2017 

opening 2 nieuwe kleuterscholen:

* Kappultharai
(Koning Nieuwendijk / Rotary Koggenland 2017) door o.a. Siem Koning. Nicolette van Dam was er vanwege filmopnames voor Wilde Ganzen namens de postcodeloterij.

* Ammanagar
(Vastenactie 2017 i.s.m Waterkant)

 

controle kleuterscholen, korte MBO opleidingen en microkredietsysteem.

 

 


Huidige projecten

De 2e kleuterschool van de Vastenactie wordt op dit moment gebouwd in Verugal.

De korte MBO opleidingen gaat de 4e periode in. Er zijn al 3 groepen van 16 naaisters opgeleid.

 


Impressie