Livelihoodprojecten

Livelihoodproject bij Thalawa

Bij het kleuterschollproject Thalawa is ook een livelihoodproject uitgezet. Er was in het totaalbedrag van de preschool nog een bedrag begroot voor livelihoodsupport. Er waren veel aanvragen. Het bedrag is echter opgegaan aan 14 budgetten. Acht boeren voor het verbouwen van groenten, drie voor het verbouwen van rijst, een voor een bananenplantage, een voor het produceren van potten (cement) en een in het produceren voor kokosnootolie kregen een check. Er is een selectie gemaakt vanuit de ouders van de kinderen op de preschool. Dit in samenspraak met enkele lokale agriculture and livestock officers om te kijken naar de realiseerbaarheid van de plannen. Zij zullen samen met Caritas officers de farmers monitoren.

livelihoodproject bij Vilankulam

 

Ref: Issue of Food packages, fruit trees & chicks to Vilankulam vulnerable members

 

The food ration distribution took place at Vilankulam Centre on 18th May 2022 in this distribution       

 

The staff and the preschool teacher divided our distribution into 03 items;

 

       1. Food items namely a sack of rice, lintel, sugar and wheat flour

 

 

        2. Plants of five nature, budded mango, orange, lime Jambo and guava; all are fruit trees

 

 3.     Poultry- 10 chicks per member

 

 

In our address we have mentioned that the donor Need4Care on the request of Rev. Fr. Director, allocated some fund to help the corona victims in vilankulam . Basing on this we have requested the Grama Niladhai to identify some vulnerable families to get this package of items. He has identified 30 vulnerable persons; 1.     Widows                                          

 

2.     The women deserted by the husbands                   

 

3.     Disabled persons                                                              

 

4.     Teachers