Gegevens stichting Need4Care

ANBI

Need4Care is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Need4Care is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 8144.76.855 dossiernummer 56733.  Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).


inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting Need4Care is opgericht op 11 februari 2005 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 37116880.