Gevolgen economische crisis voor kansarme kinderen.

Gebaseerd op een artikel “ UNICEF warns of worsening child malnutrition in Sri Lanka” van de World Socialist Web Site (WSWS.org, 18 september 2022)

De Voedsel- en Landbouworganisatie en het Wereldvoedselprogramma van Unicef meldden dat Sri Lankaanse kinderen nu heel kwetsbaar zijn voor de verergerende sociale crisis. Het merkte op dat naar schatting 6,3 miljoen mensen in Sri Lanka te maken hadden met "matige tot ernstige acute voedselonzekerheid" en dat hun situatie zou verslechteren als er geen adequate "levensreddende hulp" en levensonderhoudsondersteuning werd geboden.

Het rapport waarschuwde dat dit van oktober 2022 tot februari 2023 verder zou verslechteren als gevolg van slechte oogsten van basisvoedsel, zoals rijst, en de aanhoudende economische crisis.

Nog midden in de economische crisis hebben gezinnen geen opties meer. Ze zijn reddeloos. Meer dan 60 procent van de gezinnen eet minder en eet goedkoper, minder voedzaam voedsel,

Een onderzoek van het Instituut voor Policy Studies in Sri Lanka (IPS, 2020) naar de bestrijding van ondervoeding in Sri Lanka laat zien dat een van de belangrijkste redenen voor ondervoeding van kinderen onder arme huishoudens het gebrek aan eiwitrijk voedsel in de dagelijkse voeding is. Verder blijkt dat groeitekorten aanzienlijk toenemen met de leeftijd van het kind, vooral na de eerste twee jaar. Van de 24-59 maanden oude kinderen in Sri Lanka heeft bijvoorbeeld 22% ondergewicht. Groeiachterstand bij kinderen duidt op een ongepaste voedselinname, in termen van kwantiteit of kwaliteit.

Voedingstekorten in de kindertijd kunnen leiden tot onherstelbare groeistoornissen. Onderzoek heeft aangetoond dat onvoldoende inname van specifieke micronutriënten, zoals ijzer, foliumzuur en jodium, de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel belemmert. Tegen deze achtergrond zijn school- en voorschoolse maaltijdprogramma's van cruciaal belang om de voedingstekorten van arme kinderen aan te pakken.

Maar in plaats van echte hulp te bieden, heeft de Sri Lankaanse regering die krap bij kas zit, voedingsprogramma's teruggeschroefd, zoals schoolmaaltijden en verrijkt voedsel voor moeders en ondervoede kinderen. Gezinnen lijden honger en ondervoeding in Sri Lanka is nu de op een na ergste in Zuid-Azië en behoort tot de tiende ergste ter wereld. Zo'n 93 procent van de mensen onder de armoedegrens bevindt zich in de plattelands- en vastgoedsector.

Volgens UNICEF Zuid-Azië hebben de stijgende kosten van levensonderhoud en voedselprijzen veel gezinnen hebben gedwongen hun dagelijkse voeding drastisch te verminderen. In september 2021 bedroeg de inflatie 5,6 procent op jaarbasis. In september 2022 klom het naar 64,3 procent, met een voedselinflatie van 93,7 procent. Volgens een recent UNICEF-rapport hebben 5,7 miljoen mensen, waaronder 2,3 miljoen kinderen, dringend voedselhulp nodig. Het rapport geeft ook aan dat 15,7 procent van de kinderen jonger dan 5 jaar lijdt aan ondervoeding. De kinderen gaan niet direct dood van de honger, maar missen wel allerlei belangrijke voedingsstoffen. Unicef waarschuwde dat kinderen te maken kunnen krijgen met ernstige groeiachterstand, achterblijven van de ontwikkeling van de hersenen en in het ergste geval de dood. Maar volgens Unicef ondermijnt ongezonde voeding ook hun kansen om zich te ontwikkelen, te leren en hun volledige potentieel te bereiken. Dit blijkt uit hun rapport ‘State of the World’s Children – Children, Food and Nutrition’ gepubliceerd door UNICEF. Volgens Alliantie Voedselonderwijs (2021) hebben kinderen die gezond eten minder kans op het krijgen van chronische ziekten, verzuimen ze minder op school en leveren ze betere schoolprestaties.

 

Voor Need4Care reden genoeg om bij de prescholprojecten te zorgen voor livelihoodprojecten gericht op het verbeteren van de voedselvoorziening bij kansarme kinderen. Dit door ouders de mogelijkheid te bieden om geld te verdienen met het verbouwen van landbouwproducten oid om zo geld te verdienen. Maar kan ook door aanvullende voedselpakketten te financieren voor de kinderen op de kleuterscholen.