Doelstelling

Need4Care is een stichting die zich tot doel stelt: inzamelen van financiële of materiele middelen ter ondersteuning van hulpbehoevenden en kansarme kinderen in Sri Lanka ongeacht sekse, godsdienst, politieke overtuiging of kaste van de te ondersteunen personen.

De stichting tracht haar doel te bereiken met het organiseren van acties, het werven van sponsors, het verzorgen van (educatieve) activiteiten bij voorkeur door duurzame kleinschalige en projectmatige aanpak.Need4Care werkt nauw samen met ACNS projecthulp en Wilde Ganzen. Dit door regelmatig in projecten te participeren. ACNS heeft een certificaat voor kleine goede doelen van het CBF.

 

Onze projecten in samenwerking met ACNS projecthulp kenmerken zich door:

 

  • Kleinschaligheid, gericht op groepen kansarme kinderen (tehuizen en kleuterscholen)
  • Betrokkenheid van ouders en begeleiders (invloed hebben en meehelpen, microkredietverstrekking)
  • Gericht op structurele verbetering voor de toekomst (huisvesting, leermiddelen, scholing, voorlichting over voeding en medische verzorging), waardoor de kinderen op termijn zelf hun toekomst kunnen bepalen
  • Duurzaamheid, zodat de investeringen voor lange tijd hun dienst kunnen bewijzen, maar vooral doordat een structurele en blijvende verbetering voor de kinderen en ouders wordt gerealiseerd
  • Uitvoering door betrouwbare lokale partners (Caritas Sri Lanka), met de mogelijkheid voor directe rapportage. Zij bepalen prioriteiten en de werkwijze voor realisatie.