Need4Care is een stichting die zich tot doel stelt: inzamelen van financiële of materiele middelen ter ondersteuning van hulpbehoevenden en kansarme kinderen in Sri Lanka ongeacht sekse, godsdienst, politieke overtuiging of kaste van de te ondersteunen personen.

 

Visie

 

Onze visie is een wereld waarin alle mensen gelijke kansen met goede basisvoorzieningen, goed onderwijs, goede voeding en gezondheidszorg. Iedereen moet een kans krijgen om zijn eigen leven vorm te geven met daarbij aandacht en respect voor elkaar en de leefomgeving.

 

 

 

Missie

 

Onze missie is primair om kansarme kinderen in het oosten en noorden van Sri Lanka een eerlijke kans te geven om de armoedespiraal, die generatie op generatie wordt doorgegeven, te doorbreken.

 

Doelstelling algemeen

 

De stichting tracht haar doel te bereiken met het organiseren van acties, het werven van sponsors, het verzorgen van (educatieve) activiteiten bij voorkeur door duurzame kleinschalige en projectmatige aanpak.

Need4Care werkt nauw samen met ACNS projecthulp. Dit door regelmatig samen projecten op te pakken. ACNS heeft een certificaat voor kleine goede doelen van het CBF.

 

Algemene kenmerken van deze projecten zijn:

 

o   Kleinschaligheid, gericht op groepen kansarme kinderen (tehuizen en kleu- terscholen en educatieprojecten);

o   Betrokkenheid van kinderen, ouders en begeleiders (invloed hebben en meehelpen);

o   Gericht op structurele verbetering voor de toekomst (huisvesting, leermid- delen, scholing, voorlichting over voeding en medische verzorging), waar- door de kinderen op termijn zelf hun toekomst kunnen bepalen;

o   Duurzaamheid, zodat de investeringen voor lange tijd hun dienst kunnen bewijzen, maar vooral doordat een structurele en blijvende verbetering voor de kinderen wordt gerealiseerd;

o   Uitvoering door betrouwbare lokale partners, met de mogelijkheid voor directe rapportage. Zij bepalen prioriteiten en de werkwijze voor realisatie.