Beleidsplan 2020

 

Op 18 mei 2009 werd de burgeroorlog na ruim 25 jaar beëindigd. In het noorden en oosten van het land moesten vele gezinnen hun huis verlaten. Jarenlang woonden zij in kampen. Pas na afloop van de oorlog konden zij terugkeren naar hun huizen. De infrastructuur in het noorden en oosten is nog verre van optimaal. Ook scholen zijn vaak helemaal vervallen. Daar komt nog eens bij dat Sri Lanka de afgelopen jaren meerdere keren getroffen is door natuurrampen, wat het proces van wederopbouw verder vertraagt. Het jarenlange conflict in Sri Lanka heeft een grote impact gehad op de kinderen.

 

Wij willen ons, met onze beperkte middelen, blijven inzetten voor kansarmen in deze gebieden en ze helpen om uit de armoedespiraal te komen door:

 

A.     Te investeren in het kleuteronderwijs in het oosten en noorden van Sri Lanka

B.     Het financieren van microkredietsystemen bij een kleuterschool

C.     Aanbieden korte beroepsopleidingen aanbieden aan kansarme jongeren.

D.     Het ondersteunen van kleinschalige lokale initiatieven en samenwerking. We luisteren naar onze partners en bepalen samen de exacte hulpvraag, en stippelen vervolgens een koers uit. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke aspecten.

E.      Het stimuleren van plaatselijke Caritas organisaties om deel te nemen aan het programma Change the Game van Wilde Ganzen. Ze krijgen zo inzicht in de mogelijkheden om ook lokaal in Sri Lanka fondsen te gaan werven. Dit komt de duurzaamheid van projecten ten goede.

 

Ad A. Waarom investeren in kleuteronderwijs (Early Childhood Education)?

 

Volgens de OECD, Wereldbank en Unicef zijn er 3 redenen te noemen.

 

1: Betere toegang tot kleuteronderwijs kan de leeropbrengsten voor alle kinderen vergroten en een eerlijke gelijkwaardige ontwikkeling voor kansarme kinderen bevorderen. Investeren in kleuteronderwijs is een slimme investering. Het rendement om te investeren in menselijk kapitaal is groot bij jonge kinderen (figuur 1)

Menselijk kapitaal en onderwijs zijn o.a. belangrijke onderdelen voor de economie. Door onderwijs nemen de kennis en vaardigheden toe waardoor er een productieve bedrage geleverd kan worden en men zelf voor een beter inkomen kan zorgen. Op termijn zijn er significante economische en sociale verbeteringen, voor de kinderen die kleuteronderwijs hebben gehad, te verwachten. Goed onderwijs komt dus niet alleen kinderen ten goede maar ook de samenleving.

Figuur 1: rendement investeren in kleuterschool (preschool)

 

2: Bewustwording van ouders om de voordelen van kleuteronderwijs te laten zien en hoe zij thuis een positieve (leer) omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. Doordat kinderen naar de kleuterschool kunnen, is er ruimte, voor met name moeders, om te gaan werken en geld te verdienen. Het inkomen voor het gezin kan zo worden verbeterd.

 

3: Het is een sociale verantwoordelijkheid om kinderen vroeg te scholen, daardoor armoede

te verdrijven en gelijke kansen te bieden m.b.t. onderwijs. Jammer genoeg heeft Sri Lanka

een van de laagste percentages van overheidsuitgaven voor de ontwikkeling van jonge

kinderen in de wereld. De Wereldbank heeft een programma opgezet (laying the foundation

for early childhood education in Sri Lanka 2014) om dit te gaan verbeteren. Er is met name in

het Noorden en Oosten, na de burgeroorlog, echter nog veel behoefte aan een goed

onderkomen voor het kleuteronderwijs, goede onderwijskrachten en onderwijsprogramma’s.

De overheid van Sri Lanka kan dat niet allemaal tegelijkertijd verbeteren. Veel NGO’s,

waaronder Need4Care en ACNS, helpen daarbij.

 

 

Ad B: Financieren van microkredietprojecten bij de kleuterscholen.

 

Een microkrediet verschaffen geeft, met name vrouwen, de kans om een beter bestaan op te bouwen en uit de armoedespiraal te komen. In eerste instantie kunnen ouders van kinderen op de preschool geld lenen via het MCLS microloan system bij de preschool. Het geld wordt gebruikt om kleine ondernemingen op te zetten. Een lening van ongeveer € 200,= kan een jaar gebruikt worden. Er wordt een redelijk bedrag aan rente gevraagd. Deze rente is veel lager dan wat banken vragen. Anders dan geld geven, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw gebruikt om weer een ambitieuze, beginnende ondernemer van startkapitaal te voorzien. Zo blijft hetzelfde geld constant nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel mensen en de gemeenschap geholpen. Van de rente kunnen we de onderwijskrachten op school een extra bijdrage geven op hun salaris en klein onderhoud aan de school betalen.

Niet iedereen is ondernemer. Een awareness programma blijft onderdeel van een selectie. Dit om de mensen bewust te maken en te begeleiden bij het aangaan van een MCLS microkrediet.

 

 

Ad C: Aanbieden van korte beroepsopleidingen: VTC projecten

 

We willen kansarme jongeren zonder opleiding en werkervaring opleiden door ze een korte beroepsopleiding (VTC) te laten volgen. In een intensief onderwijsprogramma van een half jaar worden jongeren geschoold tot bijvoorbeeld naaister, timmerman, metselaar, ICT, bakker. Bij dit programma willen we ook microkredieten verstrekken zodat de jongeren na hun opleiding zelf een kleine onderneming kunnen starten.

 

Ad D: Ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven en samenwerking

 

We hebben in het verleden, na de tsunami, 2 uitbereidingen van kindertehuizen gefinancierd. Deze uitbereidingen zijn gerealiseerd bij bestaande kindertehuizen. Die gedeeltes zijn goed onderhouden en hebben geen onderhoud nodig. Het oorspronkelijke gebouw van het de Mello home in Mutur heeft echter wel onderhoud nodig. Met EHED wordt gekeken of met plaatselijke sponsoren, Caritas zelf en hulp van ons het onderhoud verricht kan worden.

Verder is father Bennette nu als director Caritas van Annuradhapura ook bezig om allerlei projecten te realiseren. Er is daar grote behoefte aan schoon drinkwater. Wij hebben hem in contact gebracht met stichting kansarmen Sri Lanka die gespecialiseerd zijn in waterprojecten op Sri Lanka.

 

Ad E: Deelname Change the game.

 

Stimuleren van Caritas Sri Lanka om samen en gelijkwaardig fondsen te werven. De verdeling van rijkdom in de wereld is sterk veranderd. Sri Lanka is inmiddels een “lower middle income country”. Het land heeft volgens de Wereldbank grote stappen gemaakt op sociaal-economisch vlak en met menselijke ontwikkeling. Dat betekent eigenlijk ook dat ‘hulp’ niet meer alleen vanuit hoge inkomen landen hoeft te komen. Opkomende economieën hebben nu de mogelijkheden om iets te doen aan armoede in hun eigen land. Wat kan Caritas doen? Hoe staan zij tegenover lokale fondsenwerving? Wij willen hierover met hen in gesprek en de mogelijkheden onderzoeken.