Beleidsplan 2021

 

 

 

Wij willen ons, met onze beperkte middelen, blijven inzetten voor kansarmen in deze gebieden en ze helpen om uit de armoedespiraal te komen door:

 

 

 

 

 

A.     Te investeren in het kleuteronderwijs in met name het oosten en noorden van Sri Lanka

 

B.     Mogelijkheden onderzoeken en pilot duurzame livelihoodprojecten

 

C.     Aanbieden korte beroepsopleidingen aanbieden aan kansarme jongeren.

 

D.     Het ondersteunen van kleinschalige lokale initiatieven en samenwerking. We luisteren naar onze partners en bepalen samen de exacte hulpvraag, en stippelen vervolgens een koers uit. Zelfredzaamheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke aspecten.

 

E.      Het stimuleren van plaatselijke Caritas organisaties om deel te nemen aan het programma Change the Game van Wilde Ganzen. Ze krijgen zo inzicht in de mogelijkheden om ook lokaal in Sri Lanka fondsen te gaan werven. Dit komt de duurzaamheid van projecten ten goede.

 

 

 

Ad A. Waarom investeren in kleuteronderwijs (Early Childhood Education)?

 

 

 

Volgens de OECD, Wereldbank en Unicef zijn er 3 redenen te noemen.

 

 

 

1: Betere toegang tot kleuteronderwijs kan de leeropbrengsten voor alle kinderen vergroten en een eerlijke gelijkwaardige ontwikkeling voor kansarme kinderen bevorderen. Investeren in kleuteronderwijs is een slimme investering. Het rendement om te investeren in menselijk kapitaal is groot bij jonge kinderen (figuur 1)

 

Menselijk kapitaal en onderwijs zijn o.a. belangrijke onderdelen voor de economie. Door onderwijs nemen de kennis en vaardigheden toe waardoor er een productieve bedrage geleverd kan worden en men zelf voor een beter inkomen kan zorgen. Op termijn zijn er significante economische en sociale verbeteringen, voor de kinderen die kleuteronderwijs hebben gehad, te verwachten. Goed onderwijs komt dus niet alleen kinderen ten goede maar ook de samenleving.

 

 

 


 

 

 

2: Bewustwording van ouders om de voordelen van kleuteronderwijs te laten zien en hoe zij thuis een positieve (leer) omgeving voor hun kinderen kunnen creëren. Doordat kinderen naar de kleuterschool kunnen, is er ruimte, voor met name moeders, om te gaan werken en geld te verdienen. Het inkomen voor het gezin kan zo worden verbeterd.

 

 

 

3: Het is een sociale verantwoordelijkheid om kinderen vroeg te scholen, daardoor armoede te verdrijven en gelijke kansen te bieden m.b.t. onderwijs. Jammer genoeg heeft Sri Lanka een van de laagste percentages van overheidsuitgaven voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de wereld. De Wereldbank heeft een programma: laying the foundation for early childhood education in Sri Lanka 2014 opgezet om dit te gaan verbeteren. Er is met name in het noorden en oosten, na de burgeroorlog, echter nog veel behoefte aan een goed onderkomen voor het kleuteronderwijs, goede onderwijskrachten met een reëel salaris en onderwijsprogramma’s. De overheid van Sri Lanka kan dat niet allemaal tegelijkertijd verbeteren. Veel NGO’s, waaronder Need4Care en ACNS projecthulp i.s.m. Wilde Ganzen, helpen daarbij. 

 

 

 

 

 

Ad B: Livelihoodsupport

 


Met betrekking tot zelfvoorziening kopte de krant News First: “State initiative to make Sri Lanka self-sufficient : People advised to cultivate at homes”.
Er is namelijk door de overheid van Sri Lanka een verbod op import van niet essentiële voeding afgekondigd. Dat leidt tot nog grotere nadruk op de zelfvoorziening. De ministers, Chamal Rajapaksa,  en Ramesh Pathirana willen daardoor de lokale landbouw promoten om meer groenten te gaan verbouwen (The Morning, 2020; Economy Next, 2020).

 

Deze ontwikkelingen maken dat nu zelfvoorziening in levensonderhoud (livelihood) door het verbouwen van gewassen steeds belangrijker worden. Met name op het platteland in rurale gebieden. Landbouwactiviteiten zijn niet alleen de bron van voedselvoorziening, maar vertegenwoordigen ook een groot deel van het inkomen en de werkgelegenheid voor veel mensen in ontwikkelingslanden (Triple Jump, 2020). Dat is wat wij de laatste tijd ook horen van onze Caritas partners in het noorden en oosten van Sri Lanka. Bevolkingsgroepen, en met name vrouwen, vragen livelihood-support om duurzaam groenten en fruit te kunnen gaan verbouwen.

 

Het belang van Livelihood-support wordt onderkend door belangrijke organisaties als UNHCR, Unicef en Wereldbank. Zij hebben ook in Sri Lanka eigen livelihood-programma’s of deze gefinancierd. Volgens US Aid (2013) en het Secure Livelihoods Research Consortium (2012) was  livelihood-support in Sri Lanka, vooral in het noorden en bepaalde delen van het oosten, al essentieel en nodig om gemeenschappen weer op te bouwen en mensen uit de armoede te halen na het beëindigen van de burgeroorlog in 2009. Dat geldt nu zeker voor die delen in Sri Lanka waar de economische malaise alleen maar erger wordt. De kansen op de arbeidsmarkt zijn minimaal en veel huishoudens in arme gebieden in het noorden en oosten moeten leven met een laag of geen inkomen. (meer informatie op onze website)

 

 


 

 

Ad C: Aanbieden van korte beroepsopleidingen: VTC projecten

 

 

 

We willen, als de vraag zich voordoet, kansarme jongeren zonder opleiding en werkervaring opleiden door ze een korte beroepsopleiding (VTC) te laten volgen..

 

 

 

Ad D: Ondersteunen kleinschalige lokale initiatieven en samenwerking

 

 

 

We hebben in het verleden, na de tsunami, 2 uitbereidingen van kindertehuizen gefinancierd. Deze uitbereidingen zijn gerealiseerd bij bestaande kindertehuizen. Die gedeeltes zijn goed onderhouden en hebben geen onderhoud nodig. Het oorspronkelijke gebouw van het de Mello home in Mutur heeft echter wel onderhoud nodig. Met EHED wordt gekeken of met plaatselijke sponsoren, Caritas zelf en hulp van ons het onderhoud verricht kan worden.

 

Verder is father Bennette nu als director Caritas van Annuradhapura ook bezig om allerlei projecten te realiseren. Er is daar grote behoefte aan livelihoodsupport.


Ad E: Deelname Change the game.

 

 

 

Stimuleren van Caritas Sri Lanka om samen en gelijkwaardig fondsen te werven. De verdeling van rijkdom in de wereld is sterk veranderd. Sri Lanka is inmiddels een “lower middle income country”. Het land heeft volgens de Wereldbank grote stappen gemaakt op sociaal-economisch vlak en met menselijke ontwikkeling. Dat betekent eigenlijk ook dat ‘hulp’ niet meer alleen vanuit hoge inkomen landen hoeft te komen. Opkomende economieën hebben nu de mogelijkheden om iets te doen aan armoede in hun eigen land. Wat kan Caritas doen? Hoe staan zij tegenover lokale fondsenwerving? Wij willen hierover met hen in gesprek en de mogelijkheden onderzoeken.