Privacy verklaring
  
1. Inleiding: In deze privacy verklaring staat omschreven hoe stichting Need4Care omgaat met uw gegevens. De gegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG wetgeving. (Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring aan hoe wij dit doen. 
2. Contactgegevens: stichting Need4Care, Gaffel 5, 1648HS De Goorn Telnr.: (buiten kantoortijden) 0229 543170 of 06-12167867  Email: info@need4care.nl Website: www.need4care.nl  
3. Persoonsgegevens die Need4Care verwerkt zijn: uw persoonsgegevens nadat u deze eventueel aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- E-mailadres - Voor- en achternaam (indien bekend) - Adresgegevens (indien bekend)  
4. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals aangegeven bij punt 3 voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrieven en de jaarverslagen 
- Versturen van eindverantwoordingen aan donateurs (hoe is uw donatie besteed). 
5. Bankgegevens: IBAN-rekeningnummers en overige bankgegevens van donateurs (zowel particulieren als fondsen en stichtingen) worden niet door ons verwerkt. Deze bankgegevens blijven in de beveiligde omgeving van de RABOBANK staan. Deze gegevens vallen onder de verwerkers- en privacyverklaring van de RABOBANK. Wij als stichting doen dus niets met deze gegevens. 
6. Foto’s en logo’s: Foto’s en logo’s van personen en fondsen/stichtingen (ook van de mensen in Sri Lanka) worden door ons alleen gepubliceerd na goedkeuring van de betrokken personen, donateurs, fondsen en stichtingen. Dit kan een publicatie zijn op o.a. Facebook, onze website, onze nieuwsbrieven en het jaarverslag. Stichting Need4Care realiseert zich dat niet elke persoon of donateur publiekelijk genoemd of gezien wil worden. Dit standpunt respecteren wij. 
7. Hoe lang bewaart de Stichting Need4Care uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens: 
A. Emailadres: Zodra u aangeeft geen emailcontact meer met ons te willen verwijderen wij uw emailadres uit ons bestand. U kunt zich bijvoorbeeld ook afmelden voor onze nieuwsbrieven en andere emailberichten door dit aan te geven via een email naar: info@need4care.nl 
B. Adresgegevens: Deze worden in principe niet bewaard, tenzij anders aangegeven. Uw adresgegevens kunnen wij bewaren omdat wij u een verantwoording willen afgeven n.a.v. een donatie of item dat u ter beschikking heeft gesteld. 
8. Bijzondere persoonsgegevens en de website 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, functie, herkomst etc. We kunnen deze gegevens van onze websitebezoekers niet zien of controleren. Wij kunnen wel het aantal bezoekers aan onze website controleren. Mocht u problemen op dit vlak ervaren, neem dan contact met ons op via info@need4care.nl, dan kijken we wat we hieraan kunnen doen.
9. Geautomatiseerde besluitvorming 
Stichting Need4Care neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Stichting Need4Care) tussen zit. Dit soort computersystemen hebben wij niet in gebruik. 
10. Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Need4Care verstrekt geen informatie over uw emailadres, naam en adres aan derden. Een uitzondering kan zijn als de gegevens nodig zijn voor externe sponsoren (bijvoorbeeld ACNS projecthulp, Wilde Ganzen, Cordaid etc.). Wij doen dit alleen met toestemming van de betrokkenen. 
11. Cookies, of vergelijkbare technieken.
Het internetgedrag van bezoekers van de website wordt niet door Need4Care d.m.v. cookies en tracking geanalyseerd. Need4Care gebruikt binnen de website geen cookies of vergelijkbare technieken.  De website www.need4care.nl is echter ondergebracht bij het bedrijf JIMDO (Jimdo.com). Jimdo heeft een eigen privacybeleid. Ook cookies vallen hieronder. U kunt dit nalezen onder de link naar Cookie Policy onder op aan de webpagina.  
12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Need4Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@need4care.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd door ons. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Need4Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
13. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Stichting Need4Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betekent dat wij uitsluitend werken met een computersysteem die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. We gebruiken daarvoor Ziggo safe online. Deze beveiliging wordt dagelijks geüpdatet. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@need4care.nl  
Tot slot: Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben dan horen wij het graag. Dit kan door een email te sturen naar info@need4care.nl